29.11.06

خوب و بد وبلاگ‌ها

"رواج شتابان پديده وبلاگ کارشناسان را هم به حيرت واداشته است. "ديويد سايفری" رييس ماشين جستجوگر بلاگ، موسوم به "تکنوراتی"، ماه اوت گذشته تازه‌ترين گزارش خود را منتشر کرد که عنوانش چنين است "ايالات سپهر وبلاگ". سايفری در مقدمه اين گزارش نوشته است: "من با احساسی از شگفتی اين گزارش را تهيه کرده‌ام. به سختی برايم قابل تصور است که شتاب کنونی گسترش وبلاگ بتواند همچنان ادامه يابد." "تکنوراتی" تا کنون در سراسر جهان مجموعا ۵۰ ميليون وبلاگ را شناسايی کرده است. اين رقم نسبت به سه سال پيش صدها برابر افزايش نشان می‌دهد. هر ۲۰۰ روز شمار وبلاگ‌های جهان دوبرابر می‌شود. روزانه مجموعا در سراسر جهان ۱۷۵ هزار وبلاگ تازه راه می‌افتد و شمار مطالبی هم که روزانه در کل وبلاگ‌ها منتشر می‌شود از يک ميليون و ۶۰۰ هزار مورد فراتر می‌رود...

تحقيقات جديدی که درباره انگيزه و عملکرد صاحبان وبلاگ‌ها انجام شده نيز، به ما هشدار می‌دهد که در مورد سمت‌وسو و ارزش‌های نگارشی و محتوايی آنها نبايد دچار خوشبينی و هيجان شويم. اگر رقم وبلاگ‌های جديدی که روزانه شروع به کار می‌کنند چشم‌ ما را نگيرد و توجه‌امان را بيشتر به مخاطبان اين وبلاگ‌ها معطوف کنيم درمی‌يابيم که انگيزه انتشار بسياری از وبلاگ‌ها، نوعی وسوسه صاحبان آنها برای يک حضور رسانه‌ای است که هيچ هدف و منظور خاصی را دنبال نمی‌کند. تحقيقی که دو شبکه اصلی تلويزيون آلمان انجام داده‌اند نشان می‌دهد که توده‌های مراجعه‌کننده به اينترنت با وبلاگ‌ها قرابت و آشنايی چندانی ندارند. تنها ۷ درصد کاربران اينترنت در آلمان گفته‌اند که يک بار به يک وبلاگ سر زده‌اند. ماتياس آرمبورست، از کارشناسان نامدار عرصه اينترنت در آلمان نيز از چند هزار وبلاگ‌نويس راجع به تعداد مراجعه‌کنندگانشان پرسيده است. ۴۴ درصد آنها گفته اند که وبلاگشان روزانه کمتر از ۱۰۰ مراجعه‌کننده دارد.

يکی از نظرسنجی‌های موسسه آمريکايی معتبر "پيو"، که نتيجه‌اش جولای گذشته انتشار يافت نشان می‌دهد که ۷۷ درصد پرسش‌شوندگان انگيزه‌اشان در انتشار وبلاگ بيان خلاقانه نظرات و درک و دريافت‌هايشان بوده است. ۵۰ درصد هم گفته‌اند که برای ثبت و مستندکردن زير و بم زندگی و تجارت شخصی‌اشان به وبلاگ روی آورده‌اند و ۳۷ درصد تبادل نظر و گفتگو با دوستان را انگيزه‌ای برای وبلاگ‌نويسی عنوان کرده‌اند"...

پاراگراف های بالا از جستار انتقادی " هریبرت زایفرت" در باره "خوب و بد وبلاگ ها" است که برای خودم حاوی نکته های قابل تاملی بود، بی آن که همه ارزیابی های او را هم مو به مو مورد تایید بدانم. مقاله کمی بلند است ولی فکر کردم که ترجمه اش شاید خالی از فایده نباشد. شما هم دوست داشتید می تونید ترجمه حرف ها و نظرات زایفرت در مورد خوب و بد وبلاگ ها را در اینجا بخونید.