19.6.13

قیام علیه جام جهانی فوتبال در برزیل


پس از ترکیه یکی دیگر از قدرت‌های نوپای اقتصادی جهان یعنی برزیل نیز به بحران دچار شده و خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک آن این روزها شاهد تظاهرات اعتراضی و درگیری‌های بعضا شدید معترضان و پلیس است. گرچه اعتراض‌ها در هر کشوری مشخصات خاص خود را دارند، ولی تشابه‌هایی هم میان بحرانی که اینک در ترکیه و برزیل شکل گرفته دیده می‌شود. این مقاله نگاهی است به جنبه‌های بحران برزیل و برخی تشابهات آن با بحران ترکیه.