5.7.06

تحليل‌هايی در باره بازی آلمان و ايتاليا

يک ايتاليايی مومن: اگر پاپ آلمانی است، خدا خودش ايتاليايی است

يک ايتاليايی آداب‌دان: سال ۱۹۹۰ ما ميزبان بوديم، حرمت نگه‌داشتيم و گذاشتيم آلمانی‌ها برنده بشوند. حالا آنها ميزبانند و بايد جبران کنند. چيزی که عوض داره گله‌گی نداره.

يک چپگرای مومن: پيروزی ايتاليا تداوم پيروزی چپگرايان در ايتاليا بود. از ماه مه تا حالا چپگراهای ايتاليا انتخابات پارلمانی، انتخابات محلی و رفراندوم قانون اساسی را به نفع خودشان رقم زده‌اند، معلوم بود که تيمشان هم در جام جهانی پيروز می‌شه.

تحليل خبرگزاری مهر(ارگان سازمان تبليغات اسلامی جمهوری اسلامی): از برزخ به دوزخ در عرض دو دقيقه.

تحليل يک آرژانتينی که تيم کشورش با ضربات پنالتی مغلوب آلمان شد: دست بالای دست بسيار است.

تبصره: آلمانی‌ها بعد از پيروزی بر آرژانتين و حذف اين تيم از جام جهانی ترانه ای ساختند با اين مضمون: "ما حقمون بود، تو هم ناراحت نباش آرژانتين، دنيا که به آخر نرسيده، شايد دفعه بعد نوبت شما باشه." از امروز قراره ورژن جديد اين ترانه هم بياد که درش گفته می‌شه: تو هم ناراحت نباش آلمان...

تحليل بکن‌باوئر: وقت اضافی کم بود.

تحليل يک آلمانی دیگر: وقت اضافی برای ما که در پنالتی‌زدن خبره‌ایم یک ظلم آشکار است.