25.11.12

شبح جدایی طلبی؛ چشم نگران اروپا به انتخابات کاتالونیا

امروز انتخابات حساس کاتالونیا و گام مهم این ایالت برای جدایی احتمالی از اسپانیا است.  این مقاله نگاهی دارد به سیر شکل‌گیری و تشدید گرایش جدایی‌خواهی در مهمترین ایالت اقتصادی اسپانیا که در تحولات دمکراتیک این کشور نیز سهمی کم‌نظیر داشته