8.11.12

مسکوت‌ماندن کارت مذهب در انتخابات آمریکا


برای اکثر آمریکایی‌ها این که رئیس جمهور یا نمایندگان کنگره گهگاه هم که شده به ارزش های مسیحی مورد قبول خود اشاره کنند اهمیت زیادی دارد. از ۵۳۵ نماینده کنگره تنها یک نماینده آشکارا از آته‌ئیست بودن خود حرف زده.

منتهی این دور از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا این ویژگی بی‌سابقه را داشت که هیچ‌کدام از نامزدها و معاون‌های آنها بر خلاف گذشته با کارت مذهب بازی نکردند، کاری که اوباما حتی در سال ۲۰۰۸ کرد شاید که نظر مساعد شماری از پروتستان‌های جمهوریخواه را به سوی خود جلب کند. البته نتیجه‌ای هم نگرفت، زیرا از طرفی از سقط جنین و ازدواج همجنس‌گرایان هم دفاع می‌کرد.

آخرین نظرسنجی موسسه معتبر پیو می‌گوید که پروتستان‌ها که از زمان برقراری حکومت انگلیسی‌ها در آمریکا در اکثریت بالایی بوده‌اند حالا برای اولین بار شمارشان به کمتر از نصف کاهش یافته. و یک شاخص جدید دیگر هم این است که از هر ۵ نفر آمریکایی یکی به مذهب معینی گرایش ندارد و به عبارتی بی‌دین است که این هم بی‌سابقه است. و همین‌ها بیش از پیش به دمکرات‌ها می‌گروند، در حالی که ۲۰درصد جامعه رای‌دهندگان آمریکا همچنان اوباما را مسلمان تصور می‌کند.

میت رامنی هم به لحاظ مذهبی (مورمون بودن) وضعش ناجورتر از آن بود که بخواهد روی مذهب مانور بدهد. حتی در درون خود حزب جمهوریخواه هم، گرایش مذهبی او با پروتستانیسم بنیادگرای شمار زیادی از اعضای حزب در تناقض و تضاد است. منتهی هر دو طرف تصمیم گرفتند به خاطر منافع مشترک (سرنگون کردن اوباما) مسائل مذهبی میان خود را عمده نکنند.

خلاصه گرچه نمی‌توان وضعیت ایجادشده در انتخابات اخیر به لحاظ کنارگذاشتن کارت مذهب را تثبیت‌شده تصور کرد ولی با توجه به تغییر و تحولات ذهنی و عقیدتی جامعه آمریکا می‌توان انتظار داشت که ادامه یابد.