6.11.12

انتخابات آمریکا؛ تفاوت‌های اوباما و رامنی در سیاست خارجی


 سیاست خارجی معمولا در تصمیم رای‌دهندگان آمریکا برای گزینش رئیس جمهور این کشور موضوعی محوری نیست. با این همه، رویکرد اوباما یا رامنی در سیاست خارجی بر سیاست‌های داخلی آمریکا تاثیر کم‌وبیش متفاوتی خواهد داشت. اثر سیاست خارجی این دو بر مناطق مختلف جهان نیز تفاوت دارد. ادامه در لینک: