14.10.12

خودمختاری، زن، زبان و کفر* این لینک حاوی مقاله‌ای است در باره توافق اخیر میان دولت فلییپین و خودمختاری‌خواهان جنوب این کشور که شاید در باره مسائل قومی و ملی از برخی نکات قابل  درنگ عاری نباشد.

*از امروز رهبری دولت چپ- میانه دانمارک تام و تمام در دست زنان است که در دنیا بی‌سابقه است. به عبارت دیگر، دولت دانمارک از ائتلاف و همراهی ۴ حزب تشکیل شده که تا دیروز فقط رهبر سه تای آنها زن بودند، رهبرانی که خود عضو کابینه هم هستند. نخست‌وزیر، خانم تورنین اشمیت رهبر حزب سوسیال‌دمکرات است. قائم مقام او  خانم وستاگر از حزب سوسیال‌لیبرال است و خانم اشمیت‌نیلزن هم که رهبری حزب چپ‌گرای فهرست وحدت را در دست دارد پشتیبان دولت است. دیروز رهبری حزب سوسیالیست‌های مردمی، یعنی حزب چهارم هم به دست یک زن افتاد. به این ترتیب اولین دولت ائتلافی جهان تشکیل شده است که رهبر همه احزاب آن را زنان تشکیل می‌دهند. این که آیا این زنانه‌شدن تام و تمام دولت ائتلافی تغییری محسوسی در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت دانمارک به جا می‌گذارد باید ماند و دید.

*رئیس مجمع موسسان تونس اعلام کرده است که کفرگویی به عنوان اقدامی قابل مجازات در قانون اساسی یا قوانین جزایی کشور  وارد نخواهد شد، «نه به این خاطر که ما با کفرگویی تفاهم داریم، بلکه به این دلیل که کفرگویی قابل تعریف نیست».

*این گزارش مغرب در باره مشکلات بچه‌های دو زبانه که تا بدو ورود به مدرسه با درک و فهم زبان فارسی مشکلات جدی دارند هم به رغم کوتاهی نکاتی قابل تامل در باره یکی از عیوب و سردرگمی‌ها در سیستم آموزشی ایران را بازتاب می‌دهد که باز هم با مسائل قومی درایران بی‌ارتباط نیست. وزیر آموزش و پرورش رقم این دانش‌آموزان را ۷۰ درصد کل دانش‌آموزان کل کشور اعلام کرده است که شاید کمی اغراق‌آمیز به نظر برسد.