13.1.08

مخالفت با اعدام از زبان یک مجری احکام اعدام

کمتر پیش می‌آید که یک مجری احکام اعدام در باره‌ی جنبه‌های مختلف شغل خود سخنی بگوید. اما جری گیونس که اجرای ۶۲ حکم اعدام را در کارنامه‌ی خود دارد، اخیراً در یک برنامه‌ی تلویزیونی لب به سخن گشود. مصاحبه‌ی او باعث شده که جبهه‌ی مخالفان مجازات اعدام در آمریکا بیش از پیش تقویت شود. ادامه