11.12.07

دهم دسامبر امسال

روز ۱۰ دسامبر، روز جهانى حقوق بشر است.

۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ روز بسيار خوبى براى حقوق بشر بود!

كاظم دارابى از عاملان ترور رستوران میکونوس، در روز ۱۰دسامبر ۲۰۰۷ مشمول حقوق بشر شد و به ايران بازگردانده شد.

معمر قذافى در اين روز از آلودگى به تروريسم غسل تمعيد داده شد و با سلام و صلوات به يكى از مهدهاى حقوق بشر و آزادى، يعنى فرانسه پا گذاشت. او دو روز پيش كمى دوباره فيلش ياد هندوستان كرده بود و در پايتخت پرتغال گفته بود كه تروريسم همه‌اش هم بد نيست، به خصوص آنجا كه سلاح ضعيفان باشد. آقاى قذافى تا ۵ سال پيش خودش هم جز همين "ضعیف‌ها" بود!

روز ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ ساركوزى دچار ضعف خاطره شد و گذشته‌ى قذافى را از ياد برد. او در اين روز به اوراق خريد ۲۱ هواپيماى ايرباس و مقدارى نيروگاه هسته‌اى و تسليحات ناقابل توسط قذافى از شركت‌هاى فرانسوى بيشتر توجه نشان داد. ساركوزى گفت كه نمى‌ارزد كه آدم خاطرش را به خاطر اقدامات و سابقه‌ى قابل اغماض قذافى مكدر كند. به خصوص كه ايشان اگر ترور كرده، به رغم "فقير بودن" با دست و دل بازى تمام به بازماندگان قربانيان خسارت داده است. شركت توتال ما هم كه در صحارى ليبى مشغول نفت درو كردن شده و الى‌آخر. ساركوزى اين شعر را بر لب داشت كه از دى كه گذشت هيچ از او ياد مكن!

روز ۱۰ دسامبر سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام كرد كه دو ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر در آمريكا زندانى‌اند، بعنى به ازاى هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت، آمريكا ۷۵۰ زندانى دارد. بعدش ليبى است با ۲۱۷ نفر و سكوى سوم هم كه ماشاالله ماشاالله جاى ماست با ۲۱۲ زندانى در برابر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت.

روز ۱۰ دسامبر كماكان اثرى از ويدئوهاى شكنجه در گوانتانامو يافت نشد.

روز ۱۰ دسامبر، حميد نيكونسبتى كه آزادی وی از جمله خواسته های محوری تجمع بزرگ دانشجویی در دانشگاه تهران بود آزاد شد.

روز ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ مردم شیلی به یاد آوردند که پینوشه دقیقاً یک سال است که از میانشان رفته و پرونده‌اش کماکان باز مانده است.

روز ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ جلوه جواهرى و مريم حسين‌خواه به خاطر حمايت از حقوق زنان همچنان در زندان ماندگار شدند.

روز ۱۰ دسامبر جنتى گفت كه اصل بر برائت نيست.

روز ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ آخر دنيا نيست

روز ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ ...