28.4.06

اينترنت و رابطه‌اش با انرژی اتمی!

در باره مناسبات انسان با تکنولوژي‌های شاخص قرن بيستم، یعني انرژي اتمي و فضانوردي ، فرجام اين تکنولوژي‌ها و نسبت اينترنت با آنها مقاله‌اي ترجمه کرده‌ام از پتر گلازر، از صاحبنظران عرصه سايبر و گستره اينترنت که در اينجا قابل خواندن است